Offer Categories: รีไฟแนนซ์บ้าน

ฐานเงินเดือน
ไม่กำหนด (แต่ต้องมีรายได้ประจำ)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 4.32% ต่อปี
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
ฐานเงินเดือน
20,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
เริ่มต้น 3.19% ต่อปี
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 50,000,000 บาท
อายุผู้กู้
21 ปีขึ้นไป
ฐานเงินเดือน
15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 6.60% ต่อปี
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
อายุผู้กู้
ช่วง 20-70 ปี
ฐานเงินเดือน
ไม่กำหนด (แต่ต้องมีประวัติการผ่อนที่ดีในช่วง 6 เดือน)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 4.65% ต่อปี
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 100% (ของราคาประเมินของบริษัทฯ)
อายุผู้กู้
ไม่กำหนด
ฐานเงินเดือน
ไม่กำหนด (แต่ต้องมีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่กำหนด (เป็นไปตามเกณฑ์ธนาคาร)
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 110% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
อายุผู้กู้
20 ปีขึ้นไป
ฐานเงินเดือน
ไม่กำหนด (แต่ต้องเป็นลูกค้ารายย่อยทั่วไป/สวัสดิการ)
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 4.73% ต่อปี
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 3,000,000 บาท
อายุผู้กู้
ช่วง 20-75 ปี
ฐานเงินเดือน
15,000 บาทขึ้นไป
อัตราดอกเบี้ย
ไม่เกิน 6.53% ต่อปี
วงเงินสูงสุด
สูงสุด 100% ของราคาประเมินหลักทรัพย์
อายุผู้กู้
ช่วง 21-62 ปี

รีไฟแนนซ์บ้านคืออะไร?


สำหรับการรีไฟแนนซ์บ้านที่หลายคนอาจสงสัยว่ารีไฟแนนซ์บ้านคืออะไร?ขอบอกว่ารีไฟแนนซ์บ้าน คือการขอสินเชื่อเพื่อย้ายไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินเดิมไปยังสถาบันการเงินแห่งใหม่หรือพูดแบบให้เข้าใจง่าย ๆ ก็คือการกู้หนี้ก้อนใหม่กับสถาบันการเงินใหม่เพื่อนำไปปิดหนี้ที่เดิมนั่นเอง ซึ่งก็เหมาะมากสำหรับคนที่ต้องการจะลดดอกเบี้ยบ้านให้หมดไวและต้องการผ่อนบ้านต่อเดือนถูกลง แต่การขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านก็จะมีเงื่อนไขว่าผู้ที่จะรีไฟแนนซ์บ้านจะต้องผ่อนบ้านมาแล้วอย่างน้อย 3 ปี และสิ่งที่สำคัญคือผู้ที่จะทำการรีไฟแนนซ์บ้านจะต้องมีเครดิตที่ดีกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำของสถาบันการเงินกำหนดไว้ และหากว่าใครที่สนใจจะรีไฟแนนซ์บ้าน 2567 ให้เปรียบเทียบในเรื่องของการคิด

ดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านว่าถ้าจะรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารเดิมหรือจะรีไฟแนนซ์บ้านที่ไหนดีให้เปรียบเทียบดูว่าสถาบันการเงินใหม่หรือที่เดิมที่ไหนคิดอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่เปรียบเทียบแล้วที่ไหนดีกว่าก็ค่อยตัดสินใจรีไฟแนนซ์บ้านไม่ต้องรีบร้อนจนเกินไปรีไฟแนนซ์บ้านกับธนาคารเดิมหรือธนาคารไหนดี


สำหรับใครที่ผ่อนบ้านที่ซื้อมาจนครบกำหนดสัญญาโดยอยู่ในช่อง 3 ปีแรกที่เป็นช่วงโปรโมชั่นดอกเบี้ยบ้านถูก แต่หลังจากนั้นไปดอกเบี้ยบ้านที่ผ่อนอยู่ก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นจึงทำให้หลายคนมองหาวิธีการลดดอกเบี้ยโดยการทำรีไฟแนนซ์บ้านแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารไหนดีหรือจะรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารเดิมเพื่อช่วยลดค่างวดในการผ่อนบ้านลดลงได้นั่นเองสำหรับการรีไฟแนนซ์บ้านไม่ว่าจะทำการรีไฟแนนซ์

บ้านธนาคารเดิมหรือจะขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านกับสถาบันการเงินใหม่ก็ตามซึ่งทั้งสองแห่งที่กล่าวมานี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายรีไฟแนนซ์บ้านใหม่ทั้งหมดจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 2-3% ของวงเงินกู้โดยค่าเฉลี่ยบางทีอาจจะสูงถึง 4.3% ของวงเงินรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงินแต่บางกรณีก็สามารถประหยัดค่าธรรมเนียมในการจดจำนองใหม่ 1% สำหรับคนที่เลือกรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารเดิมเพราะค่าใช้จ่ายบางข้อของธนาคารหรือสถาบันการเงินจะเป็นค่าใช้จ่ายคงที่สำหรับการรีไฟแนนซ์บ้านโดยแต่ละสถาบันการเงินต่างก็อาจจะคิดค่าธรรมเนียมไม่เหมือนกันและจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางสถาบันกำหนดไว้นั่นเอง

 

ข้อดีและข้อเสียของการรีไฟแนนซ์บ้านมีอะไรบ้าง


สำหรับใครที่ต้องการรีไฟแนนซ์บ้าน 2567 หรือต้องการจะขอสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านโดยในปัจจุบันนี้สามารถขอทำการรีไฟแนนซ์บ้านทางออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันการเงินต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วแต่ก่อนที่จะรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารไหนดีให้นำข้อดีและข้อเสียมาเปรียบเทียบก่อนรีไฟแนนซ์บ้านนั้นจะมีข้อดีคือช่วยให้คุณสามารถลดจำนวนวงเงินที่ต้องผ่อนในแต่ละเดือนลดลงได้จริง และช่วยให้คุณสามารถผ่อนชำระให้มีความยืดหยุ่นช่วยเพิ่มความสามารถในการชำระหนี้ได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง และสำหรับข้อเสียของการรีไฟแนนซ์บ้านคือไม่ว่าจะรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารเดิมหรือรีไฟแนนซ์บ้านที่ไหนดีไม่ว่าจะธนาคารใหม่หรือเก่าก็ตามจะมีค่าใช้จ่ายรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มเติมเช่น ค่าปรับดอกเบี้ย ค่าปรับวงเงินกู้หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ และการรีไฟแนนซ์บ้านอาจจะทำให้ผู้ที่ทำการรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้นานขึ้นไปกว่าเดิม และอาจจะส่งผลกระทบต่อสถานะเครดิตของผู้ที่รีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงินที่ไม่มีการวางแผนการใช้เงินก่อนที่จะรีไฟแนนซ์บ้าน 2567 ดังนั้นก่อนตัดสินใจรีไฟแนนซ์บ้านเพิ่มวงเงินควรจะพิจารณาถึงข้อดีข้อเสียของการรีไฟแนนซ์บ้านอย่างละเอียดเพื่อจะได้ประเมินความสามารถในการชำระหนี้นั่นเอง

Scroll to Top